Affärsutveckling i Sverige

Citat om pengar, arbete och yrkesliv

Om en familj lever över sina tillgångar,

så går det förr eller senare åt skogen.

Ingvar Kamprad

Intäckterna bestäms av kunderna.

Kostnaderna avgör du själv.

Lord Weinstock

 

Uppskatta utfört arbete. Vad gjorde vi bra tillsammans idag? Vad kan vi göra bättre? Vi behöver inte tala om det vi gjorde dåligt. Tala istället om det vi kan göra bättre.
Bengt ”Bengan” Johansson

 

En bra ledare är en person som skaffar sig bra medarbetare. Det gäller att sätta rätt man på rätt plats. Det är lätt att göra det inom idrotten, men oerhört svårt inom näringslivet.
Bengt ”Bengan” Johansson

 

För att vara bra, måste man försöka att bli bättre. Det är ett talesätt inom idrotten. Lönsamhet skapas genom motiverade medarbetare. Människor ska känna stolthet över sin uppgift.
Bengt ”Bengan” Johansson


Förutom att sitta i en styrelse ska man ha ett mervärde, ett hjärta för organisationen och individerna i den. Man ska vilja vinna, att få organisationen och människorna i den att växa. Det är väldigt viktigt.
Bengt ”Bengan” Johansson

Den mest framgångsrike affärsmannen är den som håller fast vid det gamla precis så länge som det är bra, och hugger tag i det nya så snart det är bättre.

Robert P. Vanderpoel

Alla i ett företag måste arbeta tillsammans för att göra företaget konkurrenskraftigt. I Japan vet alla att de är i samma båt. Det är inte en gammal japansk tradition; det är den grundläggande principen i ett monetärt system. Jag undrar hur västvärlden har kunna glömma detta.

Akio Morita (1921-1999)

Den sanna nyckeln till framgång är att veta vilka egenskaper som gör att du sticker ut från mängden.

Anita Roddick (1942-)

Fler citat

 

Copyright 2019 Affärsutveckling.nu - utbildningar för personal och chefer som vill utveckla företag.